Jesteś tutaj: bip.pec.tychy.pl > Pomoc

Pomoc

Link

Informacje nieudostępnione

Link

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz.1198 z późn. zm.).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Wyjątek stanowi informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona.

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6
43-100 Tychy

lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie, w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Spółka będzie zmuszone ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, następującej w drodze decyzji, wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

 Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Szczurek

Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Szczurek

Data wytworzenia informacji: 2014-05-07
Data aktualizacji informacji: 2014-05-07

 


Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

PDF Drukuj Email