Jesteś tutaj: bip.pec.tychy.pl > Oferty pracy

Mistrz rejonu

Link

Elektryk - automatyk

Link

Oferta pracy: Elektryk - automatyk

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi nabór na wolne stanowisko

Elektryk - automatyk


Wykształcenie: średnie techniczne o profilu elektrycznym
Wymagania i umiejętności:
 • posiadane ważne uprawnienia SEP dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie E
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • znajomość działania układów automatyki ciepłowniczej (mile widziane)
 • doświadczenie oraz znajomość w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych i grzewczych (mile widziane)
 • zainteresowanie elektroniką w zakresie umiejętności naprawy podzespołów elektronicznych (mile widziane)
Zakres obowiązków:
 • przeglądy i konserwacja wymiennikowych węzłów cieplnych
 • usuwanie awarii i usterek
Termin składania ofert: nabór w trybie ciągłym

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego Obowiązku informacyjnego [wzór poniżej]) z dopiskiem REKRUTACJA.

Załącznik: wzór obowiązku informacyjnego (PDF)

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie odsyłamy nadesłanych aplikacji.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy ul. Kubicy 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000101552, NIP 646-10-15-439, Kapitał zakładowy:150 551 000,00 zł, tel. +48 32 3256-411, fax: +48 32 219-50-40, @: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www: pec.tychy.pl (zwanym dalej Administratorem lub PEC).

W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Lesławem Rosikoń na adres pocztowy PEC lub adres elektroniczny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aktualny kontakt do inspektora ochrony danych osobowych będzie publikowany na stronie www.pec.tych.pl.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane:

 1. w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego:
  • realizacja procesu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach,
  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do pracy realizacja umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia PEC poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego placówek PEC - z zachowaniem prywatności i godności osób.

Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania jest umowa o pracę, przepis prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) - w szczególności. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b., lub umowa zlecenia, w każdym przypadku w oparciu o art. 6. ust. 1, lit b) RODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z monitoringiem wizyjnym jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia w związku z art. 222 kodeksu pracy, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes realizowany przez PEC, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f) RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego), notariusze, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego, dostawcy oprogramowania i usług IT).

Okres przetwarzania danych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lub przerwania procesu rekrutacji przez Administratora lub wycofania wniosku przez kandydata do pracy: dane przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji;
 • w innych wypadkach okres ten wynosi 50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383).

Aktualizacje powyższych okresów przetwarzania danych będą zamieszczane przez Administratora na stronie internetowej w Polityce retencji.

Przysługujące prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje końcowe

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Podanie tych danych jest też niezbędne, aby nawiązać i kontynuować stosunek pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO.
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy ul. Kubicy 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000101552, NIP 646-10-15-439, Kapitał zakładowy:150 551 000,00 zł, tel. +48 32 3256-411, fax: +48 32 219-50-40, @: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www: pec.tychy.pl (zwanym dalej Administratorem lub PEC).

W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Lesławem Rosikoń na adres pocztowy PEC lub adres elektroniczny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aktualny kontakt do inspektora ochrony danych osobowych będzie publikowany na stronie www.pec.tych.pl.
Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane:
 1. w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego:
  1. realizacja procesu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach,
  2. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do pracy realizacja umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia PEC poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego placówek PEC - z zachowaniem prywatności i godności osób.
Podstawa prawna
 • Podstawą prawną przetwarzania jest umowa o pracę, przepis prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) - w szczególności. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b., lub umowa zlecenia, w każdym przypadku w oparciu o art. 6. ust. 1, lit b) RODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z monitoringiem wizyjnym jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia w związku z art. 222 kodeksu pracy, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes realizowany przez PEC, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f) RODO.
Odbiorcy danych
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego), notariusze, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego, dostawcy oprogramowania i usług IT).
Okres przetwarzania danych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lub przerwania procesu rekrutacji przez Administratora lub wycofania wniosku przez kandydata do pracy: dane przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji;
 • w innych wypadkach okres ten wynosi 50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383).
Aktualizacje powyższych okresów przetwarzania danych będą zamieszczane przez Administratora na stronie internetowej w Polityce retencji.
Przysługujące prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania danych,
 3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. przenoszenia swoich danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje końcowe
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Podanie tych danych jest też niezbędne, aby nawiązać i kontynuować stosunek pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński

Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Szczurek

Data wytworzenia informacji: 2017-12-29
Data aktualizacji informacji: 2019-09-27

 


PDF Drukuj Email