Rok 2017
  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. [PDF]
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [PDF]
  3. Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [PDF]
  4. Uchwała nr 4/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [PDF]

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński

Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Szczurek

Data wytworzenia informacji: 2018-07-05
Data aktualizacji informacji: 2018-07-05

 


Drukuj