Rok 2020
  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. [PDF]
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  3. Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  4. Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 [PDF]

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Szczurek
Data wytworzenia informacji: 2021-04-01
Data aktualizacji informacji: 2021-04-01

 

 

Drukuj